TAPPISAFE’s standardized approach to safety and commitment to continuous improvement is going global! We are excited to expand our safety orientation and verification program to:

  • International Paper – Saillat, France
  • International Paper -  Kwidzyn, Poland

To take one of our international orientations, please read the printable PDFs are available to your right for the mill you will work in and your language.


Français

L'approche normalisée de TAPPISAFE en matière de sécurité et son engagement envers l'amélioration continue se mondialise ! Nous sommes enthousiastes à l'idée d'élargir notre programme de formation à la sécurité:

  • International Paper – Saillat, France
  • International Paper -  Kwidzyn, Poland

Pour suivre une de nos formations internationales, veuillez lire les instructions ci-dessous, des fichiers PDF imprimables sont disponibles à votre droite.

 

Polskie

Standardowe podejście TAPPISAFE do bezpieczeństwa i zaangażowania w ciągłe doskonalenie przechodzi na świat! Jesteśmy podekscytowani rozszerzeniem naszego programu orientacji i weryfikacji bezpieczeństwa na:

  • International Paper – Saillat, France
  • International Paper -  Kwidzyn, Poland

Aby zapoznać się z naszą międzynarodową orientacją, proszę przeczytać dostępne do druku pliki PDF dostępne po prawej stronie dla młyna, w którym będziesz pracować oraz w swoim języku.